Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2022

11/08/2022

Thực hiện Văn bản số 2952/UBND-KGVX ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp, Ban Quản lý các KCN Phú Thọ thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ Khu công nghiệp (đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Quản lý các KCN Phú Thọ), như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, số lượng chỉ tiêu
Tiêu chuẩn chung: Đáp ứng theo yêu cầu Điều 22, Luật Viên chức năm 2010 và Điều 2, Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019. Có chứng chỉ ngoại ngữ: Tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Có chứng chỉ tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
Số lượng: 02 chỉ tiêu.
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, trong đó: 01 chỉ tiêu chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, 01 chỉ tiêu chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
2. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ: Các ngày làm việc, từ ngày 10/8/2022 đến hết ngày 09/9/2022 (Trong giờ hành chính).
– Địa điểm: Văn phòng, Ban Quản lý các KCN Phú Thọ, Số 332, đường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
– Điện thoại: 02103 843 021
– Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3. Hình thức, nội dung xét tuyển; thời gian, địa điểm xét tuyển
– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
– Nội dung xét tuyển: Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ. Phỏng vấn kiểm tra về trình độ hiểu biết chung về Luật Viên chức, các quy định liên quan đến Viên chức, Ban Quản lý các KCN Phú Thọ, Trung tâm Phát triển hạ tầng và dịch vụ KCN và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí việc làm…
– Thời gian tổ chức xét tuyển:
Vòng 01: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển. Từ 8h00’, ngày 14/9/2022 tại Phòng họp tầng 2, Ban Quản lý các KCN Phú Thọ.
Vòng 02: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Từ 8h00’, ngày 28/9/2022 tại Phòng họp tầng 2, Ban Quản lý các KCN Phú Thọ.
4. Các nội dung khác có liên quan
Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng được niêm yết công khai tại Trụ sở Ban Quản lý các KCN Phú Thọ và được đăng tải trên Website của Ban (http://bqlkcn.phutho.gov.vn).
Mọi vấn đề liên quan liên hệ trực tiếp với Văn phòng Ban Quản lý các KCN Phú Thọ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, số điện thoại liên hệ: 0210.3.843.021.

Nguồn tin: bqlkcn.phutho.gov.vn