Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp Long An xét tuyển viên chức năm 2020

29/06/2020

Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về việc xét tuyển công chức, viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp vào làm việc tại Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM

– Số lượng cần tuyển: 02 viên chức.

– Nơi làm việc: Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp.

– Vị trí việc làm: Văn thư-lưu trữ; Kế toán.

* Văn thư-lưu trữ:

Mô tả công việc:

+ Quản lý văn bản đi, đến, pho to in tài liệu, quản lý và sử dụng con dấu theo quy định.

+ Thu thập, chỉnh lý, bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

+ Các nhiệm vụ khác do chánh văn phòng phân công.

* Kế toán:

Mô tả công việc :

+ Tham mưu về công tác Tài chính kế toán, theo dõi quản lý nguồn kinh phí, tài sản đơn vị.

+ Quản lý, theo dõi vật tư, trang thiết bị của đơn vị, tham mưu công tác mua sắm tài sản đơn vị

+ Các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHUNG

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

1. Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc chuyên ngành Văn thư-lưu trữ, Tài chính-Kế toán không quá 30 tuổi tính đến thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

2. Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Văn thư-lưu trữ, Tài chính-Kế toán không quá 30 tuổi tính đến thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điểm a hoặc Điểm b hoặc Điểm c, Khoản 1 Mục III Thông báo này;

b) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Văn thư-lưu trữ, Tài chính-Kế toán và xếp loại khá trở lên.

3. Có trình độ tiến sĩ chuyên ngành Văn thư-lưu trữ, Tài chính-Kế toán dưới 35 tuổi tính đến thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 2, Mục III Thông báo này.

IV. NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2

2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

V. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (Đính kèm Phiếu đăng ký dự tuyển)

2. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 22/6/2020 đến hết ngày 21/7/2020.

– Địa điểm tiếp nhận: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, số 65B đường Châu Văn Giác, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 02723.825.445 hoặc nộp qua hộp thư điện tử tại địa chỉ: bqlkkt@longan.gov.vn.

VI. CHÍNH SÁCH SAU KHI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG

Chính sách trong thực hiện chế độ tập sự; bổ nhiệm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và xếp lương tương ứng với trình độ đào tạo sau khi kết thúc thời gian tập sự; chính sách đào tạo, bồi dưỡng và nâng ngạch công chức hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 10, 11, 12, 13 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

Trên đây là Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp vào làm việc tại Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: bqlkkt.longan.gov.vn