Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Bến Cầu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021

17/12/2021

Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Bến Cầu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 13/01/2021

– Địa điểm: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bến Cầu, KP 1 thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: bencau.tayninh.gov.vn