Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển TT Đổi mới sáng tạo Quốc gia” tuyển dụng LĐHĐ năm 2023

18/01/2023

Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia” thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/01/2023 đến hết ngày 03/02/2023

– Địa điểm: Ban Quản lý dự án “Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia”

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: nic.gov.vn