Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng xét tuyển viên chức năm 2020

12/06/2020

Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 09 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/06/2020 đến hết ngày 15/07/2020

– Địa điểm: Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng xét tuyển viên chức năm 2020

Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng xét tuyển viên chức năm 2020 Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng xét tuyển viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: danang.gov.vn