Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021

23/07/2021

Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/07/2021 đến hết ngày 15/08/2021

– Địa điểm: Thành đoàn Đà nẵng, số 71 đường Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm lệ, thành phố Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thanhdoandanang.org.vn