Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đợt 2 năm 2022

21/11/2022

Căn cứ Kế hoạch số 179-KH/TUBR, ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý – đợt 2 năm 2022; Ban Thường vụ Thành ủy thông báo thi tuyển như sau:

1. Vị trí, chức danh thi tuyển

Thi tuyển 02 vị trí chức danh gồm:

– 01 vị trí Trưởng phòng Kinh tế thành phố.

– 01 vị trí Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

2. Đối tượng tham gia thi tuyển

2.1. Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn, kể cả đang công tác và không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

2.2. Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, được quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

2.3. Đối tượng quy định tại Khoản 2.1 nêu trên được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển trong các trường hợp sau:

– Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.

– Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

– Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

2.4. Đối tượng thuộc diện tham gia dự tuyển quy định tại Khoản 2.1 nêu trên nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; ít nhất sau 24 tháng thì cấp có thẩm quyền mới có thể xem xét, đưa vào quy hoạch.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

– Trong quy hoạch của chức danh dự tuyển, chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn với chức danh dự tuyển và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của chức danh dự tuyển.

– Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận.

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Đáp ứng các điều kiện khác do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn yêu cầu.

(Đính kèm phụ lục điều kiện, tiêu chuẩn)

4. Nội dung, hình thức thi tuyển

Ứng viên đăng ký thi phải thực hiện 02 nội dung thi như sau:

–  Thi viết kiến thức chung: Về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

– Thi trình bày Đề án: Đối tượng tham gia thuyết trình Đề án là những ứng viên dự tuyển phần thi viết kiến thức chung có kết quả điểm thi từ 50 điểm trở lên. Nội dung thi trình bày Đề án là: “Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển”.

5. Hồ sơ dự tuyển

– Đơn xin đăng ký dự tuyển;

– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất;

– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

– Bản sao Quyết định phê duyệt quy hoạch.

6. Thời gian nộp hồ sơ, ôn tập và tổ chức thi tuyển

– Thời gian nộp hồ sơ: Ứng viên đăng ký dự thi nộp hồ sơ theo quy định về Ban Thẩm định (qua Ban Tổ chức Thành ủy) từ ngày 19/11/2022 đến hết ngày 08/12/2022.

– Thời gian ôn tập thi viết kiến thức chung và hướng dẫn viết Đề án: trước ngày 10/12/2022.

– Thi viết kiến thức chung: trước ngày 25/12/2022 (có thông báo cụ thể sau).

– Thi thuyết trình Đề án: trước ngày 05/01/2023 (có thông báo cụ thể sau).

7. Địa điểm thi tuyển

Hội trường Đảng thành phố Bà Rịa (số 143, đường 27/4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Thường trực Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy) tại số điện thoại 02543 825 258 để được hướng dẫn.

Nguồn tin: www.baobariavungtau.com.vn