Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

03/08/2020

Căn cứ Kế hoạch 163-KH/TU, ngày 17/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức vào các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 và chỉ tiêu tuyển dụng của các cơ quan, địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo nội dung tuyển dụng năm 2020, như sau:

1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện hình thức thi tuyển đối với công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể năm 2020.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

– Đối với công chức: Người có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức; có lý lịch bảo đảm theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

– Đối với viên chức: Người có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

(Có danh mục điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm kèm theo).

3. Đối tượng ưu tiên: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tuyển dụng 24 chỉ tiêu thuộc 12 đơn vị, trong đó: công chức 19 chỉ tiêu, viên chức 05 chỉ tiêu (Có danh sách kèm theo).

5. Đăng ký dự tuyển

a. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Trường hợp người dự tuyển vào các vị trí việc làm chuyên môn của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng từ cấp huyện đến cấp tỉnh cần bổ sung thêm Bản khai lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ (theo mẫu);

– Lý lịch tư pháp;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật ra Tiếng Việt, có công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– 04 ảnh cỡ 4×6 chụp trong thời gian 6 tháng trở lại (phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh), 03 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển;

– Đối với người dự tuyển về công tác tại các huyện miền núi và người dự tuyển ngoại tỉnh: Kèm theo bản cam kết tình nguyện làm việc lâu dài từ đủ 5 năm trở lên.

b. Hồ sơ dự tuyển 50.000 đồng/bộ, được mua tại phòng Tổng hợp – Chính sách, đào tạo cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 54 Hùng Vương, Thành phố Huế.

– Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng theo danh sách. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ từ 02 vị trí trở lên, khai hồ sơ không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng.

– Khi đi nộp hồ sơ, người dự tuyển phải xuất trình bản gốc các loại văn bằng, chứng chỉ để người nhận hồ sơ dự tuyển kiểm tra, đối chiếu.

– Mức lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Lệ phí dự tuyển nộp cùng phiếu đăng ký dự tuyển.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính từ ngày 20/7/2020 đến 17 giờ 00, ngày 20/8/2020 (trừ thứ bảy, chủ nhật).

– Địa điểm nhận hồ sơ: tại trụ sở các ban Đảng Tỉnh ủy, Thành ủy, huyện ủy, thị ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Báo Thừa Thiên Huế nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.

*****Chi tiết mô tả như sau:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch chi tiết

Nguồn tin: tinhuytthue.vn