Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 2)

27/10/2022

Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 2), như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 14/11/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – hành chính, Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.baotangbrvt.org.vn