BCH Đoàn tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận công chức năm 2021

09/09/2021

BCH Đoàn tỉnh Lâm Đồng thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận không qua thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/09/2021 đến hết ngày 30/10/2021

– Địa điểm: Văn phòng Tỉnh đoàn Lâm Đồng, số 09 Đinh Tiên Hoàng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: baolamdong.vn