Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP. HCM tuyển dụng người lao động năm 2022

21/09/2022

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP. HCM tuyển dụng người lao động năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 41 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 23/09/2022 đến hết ngày 24/10/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: bvctch.vn