Bệnh viện đa khoa Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020

30/07/2020

Bệnh viện đa khoa Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 29/07/2020 đến ngày 31/08/2020

– Địa điểm: Bộ phận văn thư, Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương. Xóm 3, Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

Điện thoại: 0384176646

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Bệnh viện đa khoa Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện đa khoa Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: yte.nghean.gov.vn