Bệnh viện đa khoa Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2021

14/10/2021

Bệnh viện đa khoa Hạ Long, Quảng Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 05/11/2021.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện đa khoa Hạ Long.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Nguồn tin: soytequangninh.gov.vn