Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022

22/12/2022

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 15/01/2023

– Địa điểm:Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, Thanh Hóa

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: benhvienhatrung.vn