Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

03/11/2021

Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/11/2021 đến hết ngày 02/12/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: soyte.hatinh.gov.vn