Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức và HĐLĐ năm 2022

29/12/2022

Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức và HĐLĐ năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/12/2022 đến hết ngày 27/01/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, Thanh Hóa

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: nbvnongcong.ytethanhhoa.gov.vn