Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

02/07/2020

Căn cứ Công văn 1395/SYT-TCCB ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện phân cấp, quản lý tổ chức công chức, viên chức;

Căn cứ Công văn 1851/SYT-TCCB ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc thống nhất Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh;

Được sự chấp thuận của Sở Y tế TP Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020, hình thức xét tuyển như sau:

– Số lượng viên chức cần tuyển: 07 (05 Bác sỹ đa khoa, 01 Cử nhân Kinh tế – Luật, 01 Điều dưỡng cao đẳng).

– Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 22/06/2020 đến hết ngày 24/7/2020 (giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu).

– Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 29/7/2020 đến 31/7/2020.

Mọi chi tiết xin liên hệ để có thông tin tuyển dụng, xin liên hệ điện thoại: 0292.3641130

Nguồn tin: vinhthanhhospital.com