Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021

05/04/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-SYT ngày 31/01/2020 của Sở Y tế về việc ủy quyền tuyển dụng viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 255/KH-BV ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công về Tuyển dụng viên chức năm 2021.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công (Bệnh viện ĐKKV Gò Công) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

I.  Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển

1. Đối tượng

Người muốn được dự tuyển dụng viên chức phải có đủ điều kiện và tiêu chuẩn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại vị trí việc làm Bệnh viện ĐKKV Gò Công có chỉ tiêu tuyển dụng.

2.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời dự tuyển: từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

– Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.  Tiêu chuẩn dự tuyển

3.1 Đối tượng tốt nghiệp cao đẳng

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng.

– Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. Hoặc có chứng chỉ A tin học trở lên.

3.2.  Đối tượng tốt nghiệp đại học trở lên

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. Hoặc có chứng chỉ A tin học trở lên.

II.   Số lượng nhân sự cần tuyển dụng

Tổng số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu, như sau:

Stt Chuyên môn cần tuyển Số lượng Ghi chú
01 Bác   sĩ   chuyên         khoa Ngoại 03 Đăng ký tuyển dụng vào vị trí bác sĩ Ngoại khoa. Ưu tiên đào tạo sau đại học chuyên khoa Ngoại hoặc có CCHN chuyên khoa Ngoại.
02 Bác sĩ Gây mê hồi sức (GMHS) 01 Đăng ký tuyển dụng vào vị trí bác sĩ GMHS. Ưu tiên đào tạo sau Đại học GMHS hoặc có CCHN chuyên khoa GMHS
03 Bác sĩ đa khoa 01 Nếu không có bác sĩ GMHS, sẽ tuyển 02 bác sĩ đa khoa
04 Dược sĩ đại học 01
05 Dược sĩ cao đẳng 01

 

06 Điều dưỡng cao đẳng 06 Nếu chỉ tiêu tuyển dụng còn dư, sẽ xét tuyển bổ sung trình độ đại học thay thế.
07 Điều dưỡng đại học 02 Nếu chỉ tiêu tuyển dụng còn dư, sẽ xét tuyển bổ sung trình độ cao đẳng thay thế.
08 Kỹ thuật y X quang đại học 01
09 Kỹ thuật y Xét nghiệm đại học 01 Nếu chỉ tiêu tuyển dụng còn dư, sẽ xét tuyển bổ sung trình độ cao đẳng thay thế.
10 Kỹ thuật y Xét nghiệm cao đẳng 01 Nếu chỉ tiêu tuyển dụng còn dư, sẽ xét tuyển bổ sung trình độ đại học thay thế.
11 Hộ sinh đại học 01 Nếu chỉ tiêu tuyển dụng còn dư, sẽ xét tuyển bổ sung trình độ cao đẳng thay thế.
12 Hộ sinh cao đẳng 02 Nếu chỉ tiêu tuyển dụng còn dư, sẽ xét tuyển bổ sung trình độ đại học thay thế.
13 Cử nhân Luật (đại học) 01
14 Kỹ sư điện tử (đại học) 01 Ưu tiên đào tạo Trang thiết bị y tế
15 Cử nhân kế toán (đại học) 01
Tổng cộng: 24

III.   Hình thức và nội dung tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng: tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển.

2. Nội dung, hình thức xét tuyển: bằng hình thức phỏng vấn kiến thức chuyên ngành.

Thực hiện theo Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ .

3.  Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Thực hiện theo Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

4.  Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo Điều 6 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

IV.  Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức, gồm:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ); đính kèm mẫu phiếu

+ Cá nhân tự chịu trách nhiệm về nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển nếu khai không đầy đủ.

Sau khi có kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển sẽ đến Bệnh viện ĐKKV Gò Công để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, gồm:

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định thì bị hủy kết quả trúng tuyển.

2.  Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ và tổ chức xét tuyển

Địa điểm nhận hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển đến nộp hồ sơ dự tuyển tại PhòngTổ chức Hành chính (Lầu 3), Bệnh viện ĐKKV Gò Công, địa chỉ: 93, Thủ Khoa Huân, khu phố 4, phường 5, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/4/2021.

Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ

Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ

Thời gian ôn tập và xét tuyển:

Thời gian ôn: sẽ được thông báo cụ thể trước ngày xét tuyển.

Thời gian xét tuyển: dự kiến tổ chức xét tuyển trong tháng 5/2021, sẽ có thông báo chính thức

Thông báo về thời gian ôn và xét tuyển: thí sinh theo dõi tại trụ sở Bệnh viện ĐKKV Gò Công Gò Công và trên Website Bệnh viện ĐKKV Gò Công (http://bvdkgocong.soytetiengiang.gov.vn).

3.  Thông báo tuyển dụng:

Thông báo trên đài truyền thanh và truyền hình thị xã Gò Công, được niêm yết công khai tại trụ sở Bệnh viện ĐKKV Gò Công (khu vực lầu 3) và trên Website Bệnh viện ĐKKV Gò Công (http://bvdkgocong.soytetiengiang.gov.vn). và trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Tiền Giang soytetiengiang.gov.vn

Kết quả tuyển dụng: được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị và trên Website Bệnh viện ĐKKV Gò Công (http://bvdkgocong.gov.vn);

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ PhòngTổ chức Hành chính, Bệnh viện ĐKKV Gò Công, địa chỉ: 93, Thủ Khoa Huân, khu phố 4, phường 5, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, hoặc liên hệ qua điện thoại số 0273.3841617.

Nguồn tin: bvdkgocong.soytetiengiang.gov.vn