Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, Long An tuyển dụng viên chức năm 2021

28/04/2021

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 497/KH-BVHN ngày 14/04/2021 về tuyển dụng viên chức năm 2021;

Căn cứ công văn số 2149/SYT-TCHC ngày 22/04/2021 của Sở Y tế Long An về việc tuyển dụng viên chức Bệnh viện ĐKKV Hậu Nghĩa (80 chỉ tiêu);

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 5 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

II. CHỈ TIÊU, SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG ỨNG.

Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu. Trong đó:

 

STT

Vị trí việc làm cần tuyển Chức danh nghề nghiệp Trình độ chuyên môn Số lượng
1 Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng trình độ đại học trở lên 06
2 Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng 55
3 Hộ sinh Hộ sinh hạng IV Cao đẳng Hộ sinh 02
 

4

 

Y sĩ y học cổ truyền

 

Y sĩ

Y sĩ Y học cổ truyền hoặc Y sĩ có chứng chỉ y học cổ truyền  

02

 

5

 

Xét nghiệm

 

Kỹ thuật y hạng III

Đại học chuyên ngành kỹ thuật xét nghiệm y học  

03

6 Bác sĩ Bác sĩ hạng III Bác sĩ y đa khoa 05
7 Công tác quản lý chất lượng Y tế công cộng hạng

III

Cử nhân y tế công

cộng

01
8 Công tác hành chính

quản trị

Chuyên viên Cử nhân quản trị

kinh doanh

01
9 Kế toán viện phí Kế toán viên Cử nhân kế toán 02
 

10

 

Vật tư – thiết bị y tế

 

Kỹ thuật y hạng III

Đại học chuyên ngành Kỹ thuật y sinh hoặc trang thiết bị  

01

 

11

 

Công nghệ thông tin

Quản trị viên hệ thống hạng III Đại học chuyên ngành Công nghệ

thông tin

 

01

 

12

Kỹ thuật vật lý trị liệu/phục hồi chức năng  

Kỹ thuật y hạng IV

Cao đẳng chuyên ngành Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng  

01

TỔNG CỘNG 80

 

III. NỘI DUNG HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng, trong giờ hành chính: từ ngày 03/05/2021 đến ngày 01/06/2021

2.   Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thí sinh nộp Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, Số điện thoại: 852.433 – 02723. 819.359, ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa, không ghi đủ thông tin theo quy định.

Ghi chú: Hồ sơ không hoàn trả kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển.

V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2.   Nội dung xét tuyển viên chức:

Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức bao gồm 2 vòng theo Điều 11 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nội dung xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

+ Vòng 2: Phỏng vấn

Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian phòng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị).

Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả

thi phỏng vấn.

3. Thời gian và địa điểm xét tuyển: từ ngày 21/06/2021 đến ngày 30/06/2021.

4. Địa điểm xét tuyển: tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế Long An (địa chỉ: https://syt.longan.gov.vn/); cổng thông tin điện tử Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa (http://benhviendkkvhaunghia.vn/); niêm yết công khai trên bảng thông tin tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức – Hành chính – Bệnh viện ĐKKV Hậu Nghĩa.

Địa chỉ: ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Điện thoại: 02723.819.359 – 02723. 852.433.

Bệnh viện ĐKKV Hậu Nghĩa trân trọng thông báo.

Nguồn tin: syt.longan.gov.vn