Bệnh viện Đa Khoa Khu vực tỉnh Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2023

15/09/2023

Bệnh viện Đa Khoa Khu vực tỉnh Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 70 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

 

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

blank blank

 

blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: soyte.quangnam.gov.vn