Bệnh viện Đa khoa KV Ba Tri, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020

11/01/2021

Bệnh viện Đa khoa KV Ba Tri, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 30/12/2020 đến hết ngày 01/02/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri, số 29 Phan Ngọc Tòng, khu phố 6, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Đa khoa KV Ba Tri, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Đa khoa KV Ba Tri, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020

Bệnh viện Đa khoa KV Ba Tri, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020Bệnh viện Đa khoa KV Ba Tri, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Đa khoa KV Ba Tri, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Đa khoa KV Ba Tri, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020

Bệnh viện Đa khoa KV Ba Tri, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Đa khoa KV Ba Tri, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Đa khoa KV Ba Tri, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Đa khoa KV Ba Tri, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020

Bệnh viện Đa khoa KV Ba Tri, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Đa khoa KV Ba Tri, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: benhvienbatri.com.vn