Bệnh viện đa khoa Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2023

17/03/2023

Bệnh viện đa khoa Thanh Chương tỉnh Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng, chức danh, vị trí việc làm cần tuyển dụng

 TT  Chức danh tuyển dụng và vị trí việc làm Số lượng Yêu cầu trình độ chuyên môn
1 Khoa Nội tổng hợp
Điều dưỡng hạng III 01 Cử nhân điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV 01 Cao đẳng điều dưỡng
2 Khoa Hồi sức tích cực chống độc
Bác sỹ hạng II, III 01 Bác sỹ đa khoa, y khoa
Điều dưỡng hạng III 01 Cử nhân điều dưỡng
3 Khoa Tai mũi họng – Răng hàm mặt
Điều dưỡng hạng IV 01 Cao đẳng điều dưỡng
Tổng 05

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển.
a) Có quốc tịch tại Việt Nam.
b) Đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng chứng chỉ phù hợp.
d) Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
e) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Bằng chuyên môn, Chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học.
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức.
a) Không cư trú tại Việt Nam.
b) Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hành sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Thời hạn, địa chỉ tiếp nhận Phiếu dự tuyển.
3.1. Thời gian: Từ ngày 16 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 4 năm 2023, trong giờ hành chính.
3.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương (Địa chỉ: Khối 6A Thị trấn huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An Điện thoại liên hệ 0983253448)
4. Hình thức tuyển dụng:
Xét tuyển theo từng đối tượng vị trí việc làm. Địa điểm tại Hội trường tầng 3 bệnh viện đa khoa Thanh Chương. Thời gian xét tuyển dự kiến tháng 05/2023(có thông báo cụ thể sau).

Nguồn tin: www.yte.nghean.gov.vn