Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

27/10/2021

Thực hiện Công văn số 1977 /SYT-TCCB ngày 15/6/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức Y tế năm 2021; Căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-SYT ngày 22/9/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức; Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức Y tế đợt 2 năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển: 11 chỉ tiêu
2. Vị trí việc làm:
– Bác sỹ đa khoa (Bác sỹ y khoa) hạng III: 10 chỉ tiêu;
– Điều dưỡng gây mê hồi sức hạng III: 01 chỉ tiêu;
3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
4. Nội dung xét tuyển:
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;
– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
5. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển:
5.1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung:
Người dự xét tuyển vào làm việc tại các khoa, phòng trực thuộc bệnh viện phải có đủ các điều kiện sau:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm dự tuyển;
– Có phẩm chất, đạo đức tốt; có lý lịch rõ ràng; có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.
5.2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
– Vị trí việc làm Bác sỹ đa khoa (Bác sỹ y khoa) hạng III: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Bác sỹ đa khoa (Bác sỹ y khoa);
– Vị trí Điều dưỡng gây mê hồi sức hạng III: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điều dưỡng gây mê hồi sức;
5.3. Tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ:
Có một trong các chứng chỉ/chứng nhận sau:
– Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
– Trường hợp chưa có chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được chấp nhận các chứng chỉ/chứng nhận theo quy định cũ để áp dụng quy đổi tại văn bản số 1104/SGDĐT-TCCB ngày 26/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ.
5.4. Tiêu chuẩn về trình độ tin học:
Có một trong các chứng chỉ sau:
– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
– Có chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 đã được cấp trước ngày 10/8/2016 (ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT có hiệu lực).
6. Hồ sơ xét tuyển gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 được ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;
– 02 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ người dự xét tuyển ở phần nơi nhận;
– Hồ sơ được bỏ vào bì đựng riêng và không trả lại.
7. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:
– Thời gian nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày 28/10/2021 đến hết ngày 26/11/2021 (thu nhận hồ sơ trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần). Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ về bộ phận phòng Tổ chức Hành chính hoặc gửi theo đường bưu chính.
– Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021.
8. Địa điểm nhận hồ sơ và xét tuyển:
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh có địa chỉ tại Tổ dân phố Hưng Hòa – phường Hưng Trí – thị xã Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh.
Số điện thoại liên hệ: 0977.126.438; 0982.738.972
Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình, nếu phát hiện có gian dối về hồ sơ thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn tin: bvdktxkyanh.com