Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2022

14/01/2022

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/01/2022 đến hết ngày 17/02/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, đường Lê Hữu Trác, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: bvdk.quangngai.gov.vn