Bệnh viện đa khoa TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022

30/09/2022

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 01/11/2022

– Địa điểm: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: bvdktxkyanh.com