Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2022

21/09/2022

Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng theo vị trí việc làm: 44 chỉ tiêu, trong đó:

– Vị trí việc làm Bác sỹ: 11 chỉ tiêu (trình độ: Đại học, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Bác sỹ đa khoa: 10 chỉ tiêu; Bác sỹ Y học cổ truyền: 01 chỉ tiêu);

– Vị trí việc làm Kỹ thuật y đại học: 01 chỉ tiêu (trình độ: Đại học, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Xét nghiệm y học);

– Vị trí việc làm Điều dưỡng cao đẳng: 19 chỉ tiêu (trình độ: Cao đẳng, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Điều dưỡng);

– Vị trí việc làm Hộ sinh: 01 chỉ tiêu (trình độ: Cao đẳng, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Hộ sinh);

– Vị trí việc làm Kỹ thuật y cao đẳng: 01 chỉ tiêu (trình độ: Cao đẳng, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng);

– Vị trí việc làm Dược sỹ: 03 chỉ tiêu (trình độ: Cao đẳng, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Dược);

– Vị trí việc làm Nghiệp vụ Kế toán tổng hợp: 01 chỉ tiêu (trình độ: Đại học, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Bác sỹ đa khoa);

– Vị trí việc làm Hỗ trợ nghiệp vụ công tác xã hội: 01 chỉ tiêu (trình độ: Cao đẳng, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Điều dưỡng);

– Vị trí việc làm Kế toán viên đại học: 03 chỉ tiêu (trình độ: Đại học, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Kế toán);

– Vị trí việc làm Kế toán viên cao đẳng: 01 chỉ tiêu (trình độ: Cao đẳng, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Kế toán);

– Vị trí việc làm Kỹ sư: 01 chỉ tiêu (trình độ: Cao đẳng, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Thiết bị y tế);

– Vị trí việc làm Kỹ thuật viên: 01 chỉ tiêu (trình độ: Cao đẳng, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin);

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 21-9-2022 đến hết ngày 20-10-2022

4. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Phòng Tổ chức hành chính, tầng 1, nhà A2, Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, địa chỉ: Thôn Thanh Ấm, Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội.

SĐT: 0838.269997(trong giờ hành chính)

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận.

Nguồn tin: hanoimoi.com.vn