Bệnh viện Nguyễn Trãi, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2022

21/09/2022

Bệnh viện Nguyễn Trãi, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng:  104 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 20/09/2022 đến hết ngày 19/10/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện Nguyễn Trãi, TP.HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: bvnguyentrai.org.vn