Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh tuyển dụng bác sĩ năm 2020

27/06/2020

Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh tuyển dụng bác sĩ năm 2020 như sau:

Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh tuyển dụng bác sĩ năm 2020 Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh tuyển dụng bác sĩ năm 2020

Nguồn tin: soyte.hatinh.gov.vn