Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021

31/05/2021

Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng cần tuyển: 599 người

2. Hình thức: xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm, hình thức và mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đăng trên Website Bệnh viện: https://www.phusannhidanang.org.vn

b) Hình thức và địa điểm:

– Nhận trực tiếp từ cá nhân dự tuyển tại Hội trường, Tầng 2, Khu D, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, số 402 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Đề nghị cá nhân thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19 khi đến Bệnh viện đăng ký dự tuyển.

– Gửi qua đường bưu chính đến Phòng Tổ chức cán bộ, Tầng 1, Khu D, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, số 402 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Khuyến khích cá nhân gửi qua đường bưu chính để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid- 19.

c) Thời gian: Từ ngày 01-6-2021 đến hết ngày 30-6-2021.

– Buổi sáng: Từ 9 giờ đến 11 giờ

– Buồi chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.

Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức, đề nghị truy cập website: https://www.phusannhidanang.org.vn hoặc liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Phụ sản –  Nhi Đà Nẵng, điện thoại 0236.3957.666

***** Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: 489_2. Phụ lục

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-23-4

Nguồn tin: phusannhidanang.org.vn