Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022

28/12/2022

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 09 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 30/12/2022 đến hết ngày 03/02/2022

– Địa điểm: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.benhvienphcnthanhhoa.vn