Bệnh viện Quận 11, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2022

22/06/2022

Bệnh viện Quận 11, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/01/2022 đến hết ngày 31/07/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: benhvienquan11.vn