Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020

31/12/2020

Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 43 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/12/2020 đến hết ngày 17/01/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Bệnh viện Sản – Nhi ( số 85 Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: bvsannhicamau.vn