Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022

07/10/2022

Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm:Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: ytethanhhoa.gov.vn