Bệnh viện Tâm thần TP.Đà Nẵng tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020

22/07/2020

Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020 ở các vị trí cụ thể như sau:

1. Nhu cầu, vị trí tuyển dụng

Bệnh viện Tâm thần TP.Đà Nẵng tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020

2. Hình thức xét tuyển

Thông qua phỏng vấn, sát hạch và xét hồ sơ.

Thời gian, địa điểm đăng ký

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 20/07/2020 – 15/08/2020 (Trong giờ hành chính)

Địa điểm đăng ký: Phòng Tổ chức Hành chính (ĐT: 0236.3842326), Bệnh viện Tâm thần, 193 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Mọi thông tin chi tiết được niêm yết tại Bệnh viện Tâm thần, 193 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng và trang thông tin điện tử Bệnh viện Tâm thần; Website: http://benhvientamthan.danang.gov.vn/

*****Kế hoạch chi tiết như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Lao động;

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 05 năm 2019 của Bộ Nội vụ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thông tư liên tịch số 10/2 15/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 05 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ;

Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý;

Quyết định số 290/QĐ-SNV ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2019;

Quyết định số 488/QĐ-SNV ngày 30 tháng 07 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm;

Công văn số 1283/SYT-TCCB ngày 17 tháng 05 năm 2019 của Sở Y tế về ký kết hợp đồng lao động;

Quyết định số 60/QĐ-SNV ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2020 đối với Sở Y tế;

Quyết định số 34/QĐ-BVTT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần về việc điều chỉnh số lượng người làm việc cần thiết theo danh mục vị trí việc làm đối với Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng.

II. VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 7 chỉ tiêu, cụ thể:

Bệnh viện Tâm thần TP.Đà Nẵng tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG SÁT HẠCH

1. Hình thức: Thông qua phỏng vấn, sát hạch và xét hồ sơ.

2. Nội dung sát hạch: Kiến thưc và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến quy chế bệnh viện.

IV. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC HỒ SƠ

1. Tiêu chuẩn

Theo bảng mô tả vị trí việc làm cần ký kết hợp đồng (kèm theo).

2. Điều kiện

Người đăng ký xét tuyển vào viên chức tại Bệnh viện Tâm thần phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các điều kiện dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Thủ tục, hồ sơ dự tuyển

– Đơn xin việc;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quản, tổ chức có thẩm quyền chức thực;

– Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú;

– 01 (một) bì thư có ghi tên người nhận, địa chỉ và dán tem; 02 ảnh cỡ 4cmx6cm cùng loại chụp từ 06 tháng trở lại tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.

– Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22x32cm, ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại email (nếu có).

V. TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo Hướng dẫn 950/HD-SNV ngày 24/07/2017 của Sở Nội Vụ:

– Thông báo công khai Kế hoạch trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở của Bệnh viện về tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí việc làm, số lượng HĐLĐ cần tuyển, thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ.

– Thời hạn nhận hồ sơ ít nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

+ Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 20/07 – 15/08/2020. (Trong giờ hành chính).

+ Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, 193 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

– Khi hết thời gian thu nhận hồ sơ, đơn vị tổ chức kiểm tra sát hạch bằng hình thức phù hợp: 17 – 18/08/2020

– Ngày 21/08/2020 thông báo công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại đơn vị.

– Trong 5 ngày làm việc kể tử ngày có kết quả, đơn vị tiến hành ký kết HĐLĐ đối với người có kết quả đạt yêu cầu.

– Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết HĐLĐ, Bệnh viện có trách nhiệm cập nhật hồ sơ của đổi tượng được ký kết HĐLĐ vào Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức theo đúng quy định.

Muốn biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ tại: Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, 193 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Điện thoại 02363. 842326./.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Phòng Tổ chức Hành chính xây dựng kết hoạch tuyển dụng Hợp đồng lao động trình Giám đốc và tham mưu quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng lao động hợp đồng của Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng

– Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm triển khải thực hiện việc tuyển dụng theo quy định của Nhà nước và Kế hoạch đã được phê duyệt.

– Các thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức thực hiện nhiệm vụ đã được phân công theo đúng quy định về tuyển dụng hợp đồng.

*****Tài liệu đính kèm: