Bệnh viện Trung ương Huế tuyển dụng viên chức năm 2020

03/11/2020

Bệnh viện Trung ương Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 302 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/10/2020 đến hết ngày 27/11/2020

– Địa điểm: phòng Tổ chức – Cán bộ, Bệnh viện Trung ương Huế, 16 Lê Lợi,thành phố Huế.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Trung ương Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Trung ương Huế tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết vị trí việc làm

Danh mục tài liệu tuyển dụng

Tài liệu ôn tập

Nguồn tin: bvtwhue.com.vn