Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

23/06/2020

Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 73 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 23/06/2020 đến hết ngày 03/08/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ, Địa chỉ: Số 04 Châu Văn Liêm, An Lạc, Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: bvubct.vn