Bệnh viện Ung bướu TP.Đà Nẵng tuyển dụng lao động năm 2020

22/07/2020

Bệnh viện Ung bướu TP.Đà Nẵng tuyển dụng lao động năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn trực tiếp

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/07/2020 đến hết ngày 27/07/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, tầng 3, khu hành chính (khu A), Bệnh viện Ung bướu TP.Đà Nẵng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Ung bướu TP.Đà Nẵng tuyển dụng lao động năm 2020

Bệnh viện Ung bướu TP.Đà Nẵng tuyển dụng lao động năm 2020 Bệnh viện Ung bướu TP.Đà Nẵng tuyển dụng lao động năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: soyte.danang.gov.vn