Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022

20/09/2022

Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 300 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/09/2022 đến hết ngày 19/10/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

danh sách đơn vị cấp chứng chỉ

Phụ lục

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: benhvienungbuou.vn