Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

15/04/2020

Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình, cụ thể:

1. Chỉ tiêu, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng: 13 chỉ tiêu

– Bác sĩ (hạng III): 05 chỉ tiêu.

– Y tế công cộng (hạng III): 01 chỉ tiêu

– Điều dưỡng hạng IV: 02 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật y hạng IV: 01 chỉ tiêu

– Y sĩ hạng IV: 01 chỉ tiêu

– Viên chức hành chính: 01 chỉ tiêu

– Kế toán viên: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức xét tuyển: Xét tuyển

3. Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian, thời hạn thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 16/04/2020 đến hết ngày 15/05/2020, buổi sáng từ 7h30 – 11h00, buổi chiều từ 13h30 – 17h00 trong các ngày làm việc.

– Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình (Số 2 đường Hồ Xuân Hương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

4. Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình độ, vị trí tuyển dụng, mẫu phiếu đăng ký .dự tuyển, hồ sơ dự tuyển được đăng tải tại Kế hoạch số 720/KH-SYT ngày 31/3/2020 của Sở Y tế trên website này, trên trang Thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Quảng Bình và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.

Nếu cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế theo số điện thoại: 02323.822.956.

*****Kế hoạch chi tiết như sau:

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: quangbinh.gov.vn