Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2022

21/09/2022

Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 50 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/09/2022 đến hết ngày 18/10/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.yhct.danang.gov.vn