Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020

17/11/2020

Thực hiện Quyết định số 621/QĐ-SNV ngày 29/10/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Thông báo số 2555 /TB-SNV ngày 10/11/2020 về việc tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị toàn ngành thực hiện một số nội dung sau:

1.  Chỉ tiêu tuyển dụng và vị trí cần tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu.

Vị trí cần tuyển: Bác sĩ.

2.  Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển

Đối tượng đăng ký dự tuyển

Những người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất thực hiện chính sách thu hút theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 2549/UBND-KGVXNV ngày 10/7/2020.

Người có trình độ đại học chính quy hoặc sau đại học trở lên chuyên ngành y (bác sĩ, y học dự phòng) có nguyện vọng về công tác tại tỉnh.

2.2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Đối tượng đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt

Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm, gồm:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy hoặc sau đại học trở lên chuyên ngành y (bác sĩ, y học dự phòng);

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Có cam kết bằng văn bản tự nguyện công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh từ đủ 10 năm trở lên và chấp hành sự phân công công tác của các cơ quan có thẩm quyền.

Đối tượng đăng ký dự tuyển sau đây không được đăng ký dự tuyển:

Không đảm bảo điều kiện đăng ký dự tuyển tại tiết a điểm 2.2 khoản 2 Thông báo này.

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3.  Hình thức, nội dung tổ chức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi Môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Phỏng vấn.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp bác sĩ.

Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.

Thời gian thi phỏng vấn: 30 phút, không phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2.

4.  Phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng, bên ngoài ghi rõ họ tên

và đầy đủ các thông tin, gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu;

02 phong bì gửi đảm bảo ghi cụ thể số điện thoại, địa chỉ người nhận.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Các đối tượng tại tiết a điểm 2.1 khoản 2 Thông báo này, thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/11/2020 đến hết ngày 17/11/2020.

Các đối tượng tại tiết b điểm 2.1 khoản 2 Thông báo này, thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/11/2020 đến hết ngày 09/12/2020.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Sở Y tế (số 59 Lê Hồng Phong, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận).

Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến trong tháng 12 năm 2020

Đề nghị các cơ quan, đơn vị toàn ngành thực hiện thông báo việc tuyển dụng viên chức đến các đối tượng được xem xét, thực hiện chính sách thu hút tại Công văn số 2549/UBND-KGVXNV và những người quan tâm biết, đăng ký dự tuyển.

***** Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 621/QĐ-SNV

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển 

Nguồn tin: yhctbinhthuan.vn