Bộ Nội vụ thông báo thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp năm 2021

14/05/2021

Bộ Nội vụ thông báo thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/05/2021 đến hết ngày 08/06/2021

– Địa điểm: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: www.moha.gov.vn