BQL các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý TN&MT năm 2022

11/05/2022

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thông báo thi tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Quản lý TN&MT năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/05/2022 đến hết ngày 27/05/2022

– Địa điểm: Ban Tổ chức – cán bộ, BQL các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: hiza.hanoi.gov.vn