BQL Cảng Sa Kỳ và Cảng vụ ĐTNĐ tuyển dụng viên chức năm 2020

17/12/2020

Căn cứ Kế hoạch số 307/KH- BQLC&CV ngày 14/11/2020 của Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa về việc xét tuyển viên chức năm 2020. Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa (gọi tắt là Ban Quản lý) thông báo nội dung tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

Từ đủ 18 tuổi trở lên;

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

Có lý lịch rõ ràng;

Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển:

Đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của vị trí việc làm của Ban Quản lý như sau:

+ Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm có trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển và có đóng BHXH bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các đối tượng quy định tại khoản này).

+ Trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

2. Hình thức tuyển dụng

Xét tuyển không qua thi.

3. Nội dung xét tuyển

Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển và các yêu cầu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý.

Sát hạch về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển đủ điều kiện tiếp nhận vào làm viên chức tại Ban Quản lý.

Sát hạch sự hiểu biết về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý.

Soạn thảo 01 văn bản theo yêu cầu (thời gian 60 phút).

4. Hồ sơ dự tuyển

Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

Sơ yếu lý lịch viên chức (theo Mẫu số 2: Mẫu SYLLVC ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ), bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Đảng và Nhà nước, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Riêng bằng tốt nghiệp Đại học phải có văn bản xác nhận của nơi đào tạo.

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện, thành phố trở lên cấp có giá trị trong vòng 12 tháng.

Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội.

5. Chỉ tiêu tuyển dụng:

5.1 Viên chức quản lý bến (02 chỉ tiêu)

Thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác dịch vụ theo quy chế hoạt động của bến cảng Sa Kỳ và các quy trình khai thác dịch vụ của Ban Quản lý.

Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng thực hiện công tác điều động, bố trí tàu, phương tiện ra vào cảng đón trả hành khách, hàng hóa an toàn, hợp lý. Thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm soát tải trọng theo chỉ đạo của Bộ GTVT và UBND tỉnh tại cảng Sa Kỳ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong khu vực cảng Sa Kỳ.

Tham mưu hợp đồng cung cấp dịch vụ và theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng của khách hàng.

Thực hiện lập chứng từ thanh toán dịch vụ đối với khách hàng theo quy định.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Quản lý, lãnh đạo phòng giao.

Yêu cầu tiêu chuẩn trình độ:

Có trình độ đại học chuyên ngành: an toàn hàng hải, văn hóa, du lịch.

Có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ

Có chứng chỉ Tin học trình độ

Hiểu biết đầy đủ về nghiệp vụ công tác thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Có kinh nghiệm tổ chức triển khai công việc, có năng lực chuyên môn, có tính cẩn thận và khả năng tư duy tốt.

Có kinh nghiệm trong công tác theo nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng của Ban Quản lý.

5.2. Viên chức Nghiệp vụ tổng hợp (01 chỉ tiêu)

Thực hiện các nhiệm vụ sau:

Theo dõi và tham mưu các báo cáo về: công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Ban Quản lý.

Theo dõi việc sử dụng và vận hành các hạng mục công trình của Ban Quản lý; quản lý việc sử dụng nhà ở, nhà làm việc, nhà ga hành khách, nhà kho, trạm bơm, bể nước, tường rào, cổng ngõ, công cụ hỗ trợ và tài sản của Ban Quản lý; quản lý việc sử dụng điện, nước, máy móc văn phòng, máy thông tin liên lạc và trang thiết bị khác của Ban Quản lý.

Tham mưu Trưởng phòng Nghiệp vụ – Tổng hợp và phối hợp với các phòng CMNV Ban Quản lý, thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm tài sản theo chủ trương, đề xuất được Giám đốc phê duyệt theo quy định.

Phối hợp các phòng CMNV thực hiện công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tại Ban Quản lý, tổ chức kiểm tra và bảo trì các thiết bị PCCC và mở sổ theo dõi thiết bị PCCC theo quy định.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Ban Quản lý và Trưởng phòng Nghiệp vụ – Tổng hợp.

Yêu cầu tiêu chuẩn trình độ:

Có trình độ đại học chuyên ngành kế toán.

Có chứng chỉ Tiếng Anh trình độ

Có chứng chỉ Tin học trình độ

Hiểu biết đầy đủ về nghiệp vụ công tác thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Có kinh nghiệm tổ chức triển khai công việc, có năng lực chuyên môn, có tính cẩn thận và khả năng tư duy tốt.

Có kinh nghiệm trong công tác theo nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng của Ban Quản lý.

6.  Kế hoạch tuyển dụng:

Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày thông báo đến hết ngày 18/12/2020.

Hồ sơ dự tuyển nộp tại Phòng Nghiệp vụ – Tổng hợp Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa: Cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Hồ sơ đã nộp không trả lại).

Thời gian xét tuyển: Từ ngày 22/12 đến 23/12/2020.

Nguồn tin: cangsaky.vn