BQL dịch vụ công ích đô thị TP. Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2023

18/09/2023

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BQLDVCI ngày 12/9/2023 của Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2023. Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển, cụ thể như sau:

1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu, cụ thể:

– Vị trí Kế toán: 02 chỉ tiêu

– Vị trí Kế hoạch – Nghiệp vụ: 05 chỉ tiêu.

2. Đối tượng tuyển dụng:

Người dự tuyển vào làm viên chức của Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn, có nguyên vọng vào làm việc tại đơn vị.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10 năm 2023, trường hợp hồ sơ nộp sau 16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10 năm 2023 sẽ không được tiếp nhận.

5. Địa điểm nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn (trong giờ hành chính).

Địa chỉ: Tầng 5, Trụ sở Thành ủy – HĐND – UBND thành phố Bắc Kạn. Số 168, đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn. Chi tiết kế hoạch xét tuyển được đăng niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn.

Nguồn tin: baobackan.com.vn