BQL Dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

11/11/2020

BQL Dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 11/11/2020 đến hết ngày 10/12/2020

– Địa điểm: phòng Hành chính Kế toán, BQL dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau, số 4 Tạ An Khương, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

BQL Dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 BQL Dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

Nguồn tin: bqldactxd.camau.gov.vn