BQL dự án đầu tư xây dựng quận Dương Kinh, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020

12/01/2021

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Dương Kinh thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể:

I. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Số lượng tuyển dụng: Chỉ tiêu tuyển dụng 10 người, trong đó:

– Vị trí việc làm bộ phận Quản lý kỹ thuật dự án: 04 người.

– Vị trí việc làm bộ phận Quản lý dự án và giám sát đầu tư: 04 người.

– Vị trí việc làm bộ phận Tài chính – Kế hoạch – Tổng hợp: 01 người.

– Vị trí hỗ trợ, phục vụ (văn phòng): 01 người.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức năm 2010, cụ thể như sau:

a. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nếu có);

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: XÉT TUYỂN

1. Nội dung xét tuyển viên chức:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

Vòng 1:

–  Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển đăng ký;

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên.

– Thời gian chuẩn bị và phỏng vấn không quá 30 phút;

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

* Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức theo quy định tại khoản 1 điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

– Phiếu đăng ký dự tuyển (có dán ảnh) kèm theo :

+ Hai ảnh màu cỡ 4 x 6, ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau ;

+ Hai phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ liên lạc.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Từ ngày 08/01/2021 đến 17h ngày 08/02/2021 (30 ngày). Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

* Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký vào một vị trí dự tuyển.

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Dương Kinh – địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Quận ủy, Khu trung tâm hành chính quận Dương Kinh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Người tiếp nhận: Bà Phạm Thị Làn, Viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, số điện thoại: 0906866155.

* Lưu ý:

– Thí sinh phải khai đầy đủ, chính xác các nội dung trong mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo Nghị định số 115/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND quận);

3. Lệ phí xét tuyển:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận chỉ thu lệ phí đối với những người được thông báo đủ diều kiện xét tuyển (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính)

4. Niêm yết danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển:

Dự kiến từ ngày 17/02/2021 đến ngày 26/2/2021 (đồng thời phát thẻ dự tuyển và thu lệ phí xét tuyển)

V. THỜI GIAN TỔ CHỨC PHỎNG VẤN

Dự kiến từ ngày 29/02/2021 đến ngày 29/3/2021.

Nguồn tin: duongkinh.haiphong.gov.vn