BQL Dự án Đầu tư xây dựng quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự năm 2021

01/04/2021

BQL Dự án Đầu tư xây dựng quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/04/2021 đến hết ngày 07/04/2021

– Địa điểm: BQL Dự án Đầu tư xây dựng quận Sơn Trà, số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

BQL Dự án Đầu tư xây dựng quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự năm 2021 BQL Dự án Đầu tư xây dựng quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự năm 2021

Nguồn tin: sontra.danang.gov.vn