BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu, Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022

08/11/2022

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ- SNV ngày 31/10/2022 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022 – Đợt 2.

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022.

1.Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký:

– Quốc tịch Việt Nam hiện đang cư trú tại Việt Nam;

– Giới tính: Nam, Nữ tuổi từ 18 trở lên;

a)  Vị trí quản lý bảo vệ rừng: 05 chỉ tiêu:

– Nam, trình độ Đại học, Chuyên ngành: Lâm nghiệp, Lâm sinh, Lâm học, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý tài nguyên – môi trường, Quản lý đất đai, Môi trường, Luật;

–  Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

b)  Vị trí tuần tra bảo vệ rừng: 04 chỉ tiêu:

– Nam, trình độ Trung cấp, chuyên ngành: Lâm nghiệp, Lâm sinh, Kiểm lâm,  Quản lý đất đai;

–  Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

c) Vị trí Văn thư: 01 chỉ tiêu.

– Nam, nữ trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành: Văn thư Hành chính, Văn thư- Lưu trữ, Lưu trữ, Lưu trữ và quản lý thông tin, trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyến cấp.

2. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

3. Thời gian tuyển dụng: Kể từ tháng 11 năm 2022.

4. Lệ phí dự xét tuyển: Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tuyển dụng, thi nâng ngạch,thăng hạng công chức, viên chức.

5. Thời hạn nộp hồ sơ (Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu 01 Nghị định 115/2020/NĐ-CP): 

–  30 ngày kể từ ngày ra thông báo.

–  Địa chỉ nhận hồ sơ: BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu

Ấp 1, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

ĐT: 0254.3878199.

Nguồn tin: sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn