BQL Rừng phòng hộ Sông Bồ, Sở Nông nghiệp & PTNT Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021

22/09/2021

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Văn phòng Ban, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu, chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng:

1.1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức là 02 người

1.2. Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng

1.2.1. Viên chức Phòng Hành chính – Tổng hợp

– Số lượng: 01 người (Nữ giới)

– Trình độ Đại học, chuyên ngành Cử nhân Kế toán.

1.2.2. Viên chức Phòng Kế hoạch Kỹ thuật:

– Số lượng: 01 người (Nam giới)

– Trình độ Đại học, chuyên ngành Kỹ sư Lâm nghiệp hoặc Kỹ sư Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường.

2. Phương thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển như sau:

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Nam, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

h) Những người đang ký hợp đồng làm việc tại các đơn vị trong Ngành theo vị trí tuyển dụng phải có thời gian công tác từ 03 năm trở lên (có tham gia BHXH theo quy định của pháp luật) làm các công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo chuyên ngành.

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 4. Hồ sơ dự tuyn gồm:

– Người dự tuyển phải có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 02-SNV), giấy khám sức khỏe, bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Hồ sơ xét tuyển không đạt, đơn vị không trả lại.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: kể từ 08 giờ ngày 01 tháng 9 năm 2021 đến 17 giờ ngày 01 tháng 10 năm 2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7 và chủ nhật).

6. Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Phòng Hành chính – Tổng hợp Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ, số 117 Cách mạng tháng Tám, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà. Điện thoại liên hệ: 02343557257

Nguồn tin: snnptnt.thuathienhue.gov.vn